OBJAVE

JAVNI POZIVI

Proverite da li je otvoren javni poziv za odgovarajuću kategoriju firmi

ZAPOSLENJE

Proverite da li firme članinice zapošljavaju trenutno

JAVNE NABAVKE

Proverite da li ima otvorenih poziva za javnu nabavku

JAVNI POZIVI

Datum objave:12-07-2017
Datum zatvaranja:15-02-2018

Izmene i dopune Javnog poziva za NTP Beograd JP2

JAVNE NABAVKE

Datum objave:17-11-2017
Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije:27-11-2017
Datum otvaranja dokumentcije:27-11-2017

Javna nabavka male vrednosti - LED televizori sa nosačima

Datum objave:06-11-2017
Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije:21-11-2017
Datum otvaranja dokumentcije:21-11-2017

Javna nabavka radova male vrednosti - Radovi na ugradnji ulaznih vrata

DOKUMENTACIJA NT PARKA

Datum objave:05-02-2016

Pravilnik o javnim nabavkama NTP Beograd

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs