O NAMA

O NTP BEOGRAD

Vaše mesto na vrhu

OSNIVAČI

Podrška institucija ključnih za uspostavljanje podsticajnog ambijenta

O PROJEKTU

„Naučno-tehnološko park Beograd – novi izvozni instrument Srbije“

O NAUČNOM TEHNOLOŠKOM PARKU BEOGRAD

NTP Beograd je osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za povezivanje privrede i naučno-istraživačkih i obrazovnih organizacija, transfer znanja, razvoj novih tehnologija, komercijalizaciju inovacija, umrežavanje i stimulisanje rasta ekonomije zasnovane na znanju.


NTP Beograd se razvija u novo tehnološko jezgro grada koje okuplja tehnološko razvojne kompanije, domaće i strane, i podstiče osnivanje start ap kompanija, stvarajući povoljno okruženje za inovativnost, tehnološki razvoj i konkurentnost.


Naučno-tehnološki park je smešten u mirnom okruženju Zvezdarske šume i obuhvata površinu od 16.446 m2 koja se prostire na 6,6 ha. Park se nalazi u centralnoj zoni Beograda, 4,5 km od centra grada i 22 km od međunarodnog aerodroma. Tehnički fakulteti su udaljeni samo 1 km, dok je Institut Mihajlo Pupin u neposrednoj blizini, što značajno doprinosi koncentraciji ustanova od značaja za tehnološki razvoj i razvoj inovativnosti.


Naučno-tehnološki park Beograd prvenstveno je namenjen namenjen rastućim tehnološko-razvojnim kompanijama i malim novoosnovanim kompanijama. NTP Beograd nudi svojim članovima privlačan paket usluga koji obuhvata infrastrukturne i stručne usluge, koji pomaže kompanijama da ubrzaju svoj rast. Stvaramo idealno okruženje za sve kompanije koje žele da učestvuju u kreiranju dinamične i interaktivne zajednice koja stvara dodatnu vrednost za svoj razvoj kroz razmenu ideja, kontakata i poslovnih prilika.

REFERENTNE INSTITUCIJE U PARKU

Poslovno tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd d.o.o. uspostavljen je u partnerstvu četiri tehnička fakulteta Univerziteta u Beogradu (Građevinski, Mašinski, Elektrotehnički i Tehnološko metalurški), opštine Palilula i Inicijative za demokratsku tranziciju 2006. godine, a uspostavljanje je bazirano na međunarodnom iskustvu i primerima najbolje prakse. BITF radi na podršci mladim, tehnički obrazovanim ljudima da započnu i razviju sopstveni biznis i tako ostvare svoju ekonomsku egzistenciju i ostanu u zemlji, kao i na stvaranju spinof kompanija, kroz to promovišući transfer znanja i tehnologija sa univerziteta u privredu. BITF kontinuirano radi na razvoju novih MSP u oblasti visokih tehnologija.

Fond za inovacionu delatnost RS – Fond kreira i sprovodi programe finansiranja za inovativne projekte iz različitih oblasti razvoja tehnologije. Uz podršku eksperata iz različitih oblasti nauke, transfera tehnologije i komercijalizacije inovacija, Fond je kroz Projekat podrške inovacijama, implementiran uz stručnu podršku Svetske banke, dodelio €6 miliona iz pretpristupnih fondova (IPA) Evropske unije za Srbiju, za finansiranje 55 inovacionih projekata. http://www.inovacionifond.rs/

TEHNOLOŠKI PARKOVI U SVETU

Naučno-tehnološki parkovi u svetu igraju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju svog okruženja. Kroz dinamičnu i inovativnu kombinaciju politika, programa, kvalitetnog poslovnog prostora i usluga sa dodatnom vrednošću, oni: stimulišu i upravljaju tokovima razmene znanja i tehnologija između univerziteta i kompanija, olakšavaju komunikaciju između kompanija, preduzetnika i naučnika, stvaraju okruženje koje podstiče inovacije, kreativnost i razvoj, olakšavaju kreiranje biznisa kroz inkubaciju i spin off mehanizme i ubrzavaju rast malih i srednjih preduzeća. Naučno-tehnološki parkovi stvaraju mrežu koja okuplja inovativne kompanije i istraživačke organizacije u celom svetu, čime olakšavaju internacionalizaciju kompanija koje posluju u okvirima Naučno-tehnoloških parkova.

O PROJEKTU

Uspostavljanje NTP Beograd podržano je od strane projekta „Naučno-tehnološko park Beograd – novi izvozni instrument Srbije“ uz podršku Vlade Konfederacije Švajcarske (Švajcarskog sekretarijata za privredu SECO) u cilju povećanja izvoza proizvoda i usluga iz Srbije u visoko-tehnološkim oblastima.

Ciljevi projekta su:

  1. Stvaranje NTP kao izvoznog instrumenta
  2. Unapređeni kapaciteti Parka
  3. Poboljšana promocija izvoza visoko-tehnoloških proizvoda i usluga
  4. Povećanje nivoa globalizacije i umreženosti

Projekat se implementira u periodu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2017. godine. Više informacija o projektu možete naći na BITF.

OSNIVAČI

UZ PODRŠKU

KAKO DA NAM SE PRIDRUŽITE

1

PRIJAVA

Registrujte se, Popunite formular, Postavite dokumenta

2

EVALUACIJA

Komisija ocenjuje sve pristigle prijave

3

POČETAK RADA

Novi članovi se useljavaju u objekte NTP Beograd

NTP Beograd je prvenstveno namenjen rastućim tehnološko-razvojnim kompanijama, i to pre svega u sledećim oblastima: informaciono-komunikacione tehnologije, biomedicina, novi materijali i nanotehnologije, zaštita životne sredine i klimatske promene, energetika i energetska efikasnost, poljoprivreda i hrana. Takođe, fokus NTP Beograd je i malim novoosnovanim kompanijama. Proverite da li je otvoren javni poziv za odgovarajuću kategoriju kompanija.


Tehnološko razvojne kompanije imaju veliki razvojni potencijal da kroz razvoj inovacija i kreiranje proizvoda i usluga sa dodatnom vrednošću doprinesu povećanoj konkurentnosti srpske privrede i kao takve nalaze se u fokusu NTP Beograd. Dodatno, NTP Beograd otvoren je i za one subjekte koji svojim angažmanom doprinose kvalitetu usluga koje Park stavlja na raspolaganje kompanijama – članicama parka, u cilju podrške ubrzanog razvoja.


Članovi se biraju putem javnih poziva, a pristigle prijave ocenjuje Komisija imenovana od strane osnivača NTP Beograd na osnovu sledećih kriterijuma: tehnološki profil, inovativnost, izvozni potencijal, zapošljavanje i rast prihoda kompanije. Rezultati javnog poziva se objavljuju na zvaničnom sajtu NTP Beograd. Novi članovi se useljavaju u objekte NTP Beograd nakon potpisivanja ugovora.

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs