Strateško upravljanje intelektualnom svojinom za MSP

U utorak, 6. juna, od 10 do 14:30 časova u Naučno-tehnološkom parku Beograd će biti organizovana besplatna radionica:

"Strateško upravljanje intelektualnom svojinom za mala i srednja preduzeća" čiji će domaćin biti ClearViewIP.

Radionica je deo projekta iniciranog od strane Evropske investicione banke (EIB) u okviru Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (WB EDIF) i predstavlja dobru priliku da se steknu novi uvidi o strateškom značaju IP-a za startape; ključne IP aktivnosti za startap u razvoju i na koji način se IP može eksploatisati. Kroz studije slučaja će biti predstavljeni različiti načini na koje IP uspešno može da se koristi za generisanje prihoda i privlačenje sredstva.

Ovaj skup je namenjen ključnim akterima u IP ekosistemu, kao i svima koji imaju interes u IP-u, sa ili bez iskustva u ovoj oblasti.

Radionica je besplatna i biće na engleskom.

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs