Izmene i dopune Javnog poziva za članstvo u NTP Beograd

Naučno-tehnološki park Beograd objavljuje izmene i dopune drugog Javnog poziva tehnološko-razvojnim kompanijama za članstvo. NTP Beograd nudi kompanijama-članicama set infrastrukturnih i stručnih usluga u cilju njihovog ubrzanog rasta i razvoja.

Poziv je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima koja se bave razvojem novih proizvoda/procesa/usluga, kao i velikim preduzećima koja žele da lociraju svoja I&R odeljenja u NTP Beograd. Poziv je otvoren do popunjavanja prostornih kapaciteta NTP Beograd, a prva evaluacija će se vršiti za prijave pristigle od 16. dana u mesecu do 15. dana narednog meseca.

Ovde možete naći svu potrebnu dokumentaciju:
- Tekst izmena i dopuna drugog javnog poziva
- Obrazac prijave Elektronska forma obrasca prijave trenutno nije u funkciji iz tehničkih razloga. Molimo Vas da koristite ovaj obrazac.
- Formular izjave (potrebno je da bude potpisan i overen)

Za sva pitanja i nedoumice možete nam se obratiti putem mejla office@ntpark.rs ili putem telefona na +381 (0)11 3370 951.

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs