Odabrano 13 kompanija potencijalnih članica NTP Beograd

Komisija za evaluaciju prijava po prvom javnom pozivu za izbor članova NTP Beograd je odabrala trinaest kompanija potencijalnih članova. Na prvi javni poziv tehnološko-razvojnim kompanijama za članstvo u NTP Beograd stiglo je 19 prijava, kroz koje su kompanije izrazile interesovanje za ukupno 8.712 kvadratnih metara prostora.

Odabrane kompanije imaju veoma ozbiljne planove u rastu zapošljavanja i izvoza, i potražuju seriju usluga od strane NTP Beograd, od pristupa bazama znanja do zaštite intelektualne svojine. Odluku o rezultatima javnog poziva možete pogledati ovde, a detaljnija objašnjenja šaljemo poštom svim prijavljenim kompanijama.

Čestitamo odabranim kompanijama!

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs