NTP kao primer dobre prakse na konferenciji KOMS-a

Danas se održava konferencija u organizaciji Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) pod nazivom ,,Mladi i zapošljavanje – šanse i izazovi”. Cilj konferencije je prikazivanje dobrih primera, kao i upoznavanje sa prilikama za mlade u oblasti zapošljavanja i načinima na koje politike u ovoj oblasti mogu biti unapređene. Na konferenciji će gostovati istaknuti predstavnici iz državnog, poslovnog i nevladinog sektora.

KOMS predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji, koji okuplja 92 organizacije članice (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Teme o kojima se govori:

1. Neformalno obrazovanje i zapošljivost

- na koji način je moguće neformalno obrazovanje unaprediti i u kakvoj je korelaciji sa zapošljivošću mladih

2. Kako pravilno započeti sopstveni biznis

- izazovi omladinskog preduzetništva

- kako postaviti biznis na ,,zdrave noge” od samog početka

- koji su problemi i načini prevazilaženja istih za mlade preduzetnike

3. Tehnološko preduzetništvo među mladima

IT sektor i tehnološko preduzetništvo među mladima – prilike i načini uključivanja

Na panelu „Tehnološko preduzetništvo među mladima“, v.d. direktora Naučno-tehnološkog parka Gordana Danilović-Grković je predstavila rad NTP Beograd ističući da je potencijal za razvoj kojim Srbija raspolaže u high tech sektoru i inovacijama ogroman. Za samo godinu i po, NTP je okupio 48 kompanija, od toga 19 rastućih tehnološko-razvojnih kompanija i čak 29 startapa, što ovaj inovativni ekosistem čini pravim primerom dobre prakse gde se konstantno unapređuju uslovi za korišćenje našeg najznačajnijeg resursa.

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs