USLUGE

SAVETOVANJE

Poslovno savetovanje prema potrebama firmi

FONDOVI

Podrška pristupu finansijskim fondovima

UMREŽAVANjE

Umrežavanje i internacionalizacija poslovanja

USLUGE POSLOVNE PODRŠKE

INFRASTRUKTURNE USLUGE

Kompleks NTP Beograd na Zvezdari sastoji se od 5 zgrada sa ukupno 20 nivoa, uključujući ulazni hol, vezne delove i pasarele. Infrastrukturne usluge obuhvataju otvoren poslovni prostor koji se može prilagoditi potrebama korisnika, kao i:

  • Recepcija/info desk
  • Sale za konferencije i obuke
  • Parking (210 mesta)
  • Obezbeđenje (24/7)
  • Održavanje
  • Telefonska i internet infrastruktura
  • Redovna gradska linija

PRISTUP BAZAMA ZNANJA

NTP Beograd paralelno radi na povezivanju tehnološko-razvojnih kompanija – članica parka, sa naučno-istraživačkim i visoko-obrazovnim organizacijama. Kroz izgradnju jakih veza poslovnog i akademskog sveta stvara se pogodan ambijent za ubrzan razvoj inovacija i transfer tehnologija, kao i smanjenje odliva mozgova kroz zapošljavanje mladih talentovanih profesionalaca.

PRISTUP FINANSIJSKIM FONDOVIMA

NTP Beograd pruža kompanijama – članicama informacije i savetodavne usluge o finansijskim instrumentima dostupnim kompanijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, sa posebnim fokusom na EU fondove u oblasti istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija.

POSLOVNO SAVETOVANjE

Kompanijama – članicama na raspolaganju je savetovanje iz različitih oblasti koje su značajne za uspešno poslovanje, među kojima su poslovni razvoj i planiranje, zaštita intelektualne svojine, marketing, menadžment. Ovim spisak ekspertize nije iscrpljen, već u velikom zavisi od potreba kompanije.

SERTIFIKACIJA

U procesu sertifikacije proizvoda, procesa i usluga na osnovu domaćih i međunarodnih standarda, NTP Beograd pruža podršku kompanijama – članicama. U skladu sa memorandumom o saradnju sa Institutom Mihajlo Pupin, nudimo našim članovima snižene cene za sertifikaciju koju sprovodi ovaj institut.

PROMOCIJA

NTP Beograd kompanijama – članicama nudi različite vrste promotivnih aktivnosti, uključujući promociju na značajnim događajima kao što su konferencije, sajmovi, izložbe, itd. Takođe, redovno pozivamo naše članove da učestvuju na različitim događajima i takmičenjima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

UMREŽAVANjE I INTERNACIONALIZACIJA

NTP Beograd pruža kompanijama – članicama mogućnost umrežavanja sa naučnom zajednicom, drugim tehnološkim firmama, kroz organizaciju formalnih i neformalnih dešavanja koja kreiraju platformu za širenje poslovnih kontakata i stvaranje novih poslovnih prilika. Kroz platformu za promociju izvoza www.boostit.rs kompanije imaju pristup konsultantima – ekspertima za određena izvozna tržišta ili specifične oblasti vezane za izvoz.

KONTAKT

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD

Veljka Dugoševića 54

11060 Beograd

Srbija

Direktna linija GSP-a: Autobus 66

tel: +381 11 3370 951

email: office@ntpark.rs